Home » Nazisten og psykiateren by Jack El-Hai
Nazisten og psykiateren Jack El-Hai

Nazisten og psykiateren

Jack El-Hai

Published
ISBN :
Hardcover
Enter the sum

 About the Book 

Dette er historien om det fatale møtet mellom den ambisiøse amerikanske militærpsykiateren Douglas M. Kelley og Herman Göring, Hitlers høyre hånd og en av verdenshistoriens verste forbrytere. Historien utspiller seg i dagene etter krigens slutt og iMoreDette er historien om det fatale møtet mellom den ambisiøse amerikanske militærpsykiateren Douglas M. Kelley og Herman Göring, Hitlers høyre hånd og en av verdenshistoriens verste forbrytere. Historien utspiller seg i dagene etter krigens slutt og i tiden fram mot Nürnbergprosessene 1046-56. Kelley kom Göring nært innpå livet og ble imponert over ham til tross for at han foraktet Görings handlinger.Boka reiser spørsmål ved hva som skapte grobunn for et regime som det nazistiske, og om det var en bestemt mennesketype som ble nazister. Gjennom sitt arbeid med Göring forsøkte Kelley å finne ut hva som driver mennesket til grusomme handlinger og utforsker selve ondskapens vesen.Historien om disse to mennenes skjebner veves inn i hverandre og gir oss innblikk både i nazistenes tanker om sine egne forbrytelser, og ondskapens natur i seg selv.Dette er en sterk og medrivende personlig historie som er umulig å legge fra seg. Psykiateren beveget seg i farlig farvann, og denne erfaringen skulle til slutt også bli hans egen tragiske skjebne. Vel hjemme i USA pendler livet hans mellom en intenst vellykket karriere og dyp depresjon, alkoholisme, irrasjonelle sinneutbrudd og vold. Det hele kulminerer med at han tar sitt eget liv ved å svelge cyanid, på samme måte som Göring, foran øynene på sin skrekkslagne familie.